دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی

 
کد خبر: 10441    1396/06/27

 با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی تحت راهنمایی آقای دکتر ناصر میرازی با شرایط زیر موافقت گردید:

داوران: آقای دکتر علی حیدریان پور و آقای دکتر سیامک یاری

تاریخ دفاع: دو شنبه 03/07/96 ساعت 11:00 صبح    

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند