کد خبر: 10442    1396/06/27
 دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور 
 با دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10441    1396/06/27
دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی
با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10440    1396/06/27
دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
با دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند